Pages

2011/12/20

Ĉu iu havas numerojn de TEJO-a revuo "Kontakto"

Specife la numerojn

Esperanto kaj vegetarismo

Esperanto Ondo - 2004. № 10 (120)

Esperanto kaj vegetarismo
Esperanto havos spacon en la 36a Monda Vegetarana Kongreso, okazonta en novembro en la urbo Florianopólis (Brazilo). Ĝi estas organizata de IVU (Internacia Vegetarana Unuiĝo) kaj SVB (Brazila Vegetarana Societo).
Ĉi-jare la Kongreso unuafoje venas al Sudameriko. Kvankam la oficialaj lingvoj estas la portugala, la hispana kaj la angla, Esperanto havos spacon por disvastiĝo inter la partoprenantoj. Oni planas prelegojn, lecionojn, ktp danke al la rilatoj inter IVU, SBV kaj TEVA (Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio). Estas alvokataj kaj invititaj ĉiuj esperantistoj, vegetaranoj aŭ ne, por disvastigi la internacian lingvon kadre de tiu internacia evento, elstarigante tion, ke la vegetaranoj estas grupo favora al Esperanto.
Por pliaj kontaktoj kaj informoj pri aliĝo vizitu www.svb.org.br aŭ rete kontaktu la respondeculon.
Rogener Pavinski

2011/12/05

Blog-afiŝo pri veganismo

Kial manĝi vegane?

Publikita 8 julio, 2010 - 13:31de lodĉjo

Homoj probable scias kial multaj vegetaranoj rifuzas viandon:

bestoj estas mortigataj por la viando manĝi (tro da) viando estas malbone por la sano bredi bestojn por viando estas tre mal-ekologie: 1 buĉota bovo dus sia tuta vivo manĝas multege da kampoplenojn da herbo, maizo, betoj kaj tiel plu, kiuj povus nutri multege pli da homoj!

Lige al la unua kaj ĉefa kialo, veganoj (vegetaĵistoj) aldonas la sekvajn kialojn:

la bestoj kiujn oni bredas por la viando, vivas en mizeraj kondiĉoj: oftege sen taglumo, sen taŭga spaco por vivi, sen ebleco libere promeni en herbejo, sed en tro malgrandaj kaĝoj.

Veganistoj do ankaŭ zorgas pri la vivkondiĉoj de la bestoj. Sekve, veganistoj rifuzas ankaŭ jenajn produktojn: ledon kaj lanugon k.s., ovojn, lakton kaj laktoproduktojn, mielon. Jen la kialoj por la rifuzo de la aliaj produktoj: - LEDO/lanugo/pelto : tute klare, oni mortigas bestojn por akiri ledon (kaj lanugon kaj pelton). Viandemuloj opinias ke oni "ĉiukaze mortigas tiujn bestojn por la viando", sed unuavice buĉi bestojn por ajna kialo estas kruele, duavice, tio tute ne ĉiam validas! Feliĉe ja parte oni kombinaj la du, sed ne ĉiam. Kaj plie, ĉu vi jam manĝis la viandon de nutreoloj, fokoj, ...? - OVOJ: nur la inaj kokidoj povos poste demeti ovojn. La viraj kokidoj (kiuj naskiĝas same multe kiel la kokidinoj) estas do senutilaj kaj dishakitaj per speciala maŝino: kokido-hakilo!! Ĉu sufiĉe kruele?? - LAKTO(produktoj): same pri ovoj: la virbovoj ne produktas lakton kaj do estas mortigataj aŭ tuj post nasko, aŭ iom poste pro ĝia karno/fel. Krome, la bovinoj povas 'doni' lakton nur post kiam ĝi gravediĝis (kiel homaj virinoj). DO: farmistoj artefarite gravedigas la bovinojn, tuj forprenas la idon kiu ne tre interesas la farmistojn kaj komencas pumpi la lakton. La idon oni mortigas aŭ tuj post la nasko, aŭ iom poste pro ĝia karno/fel. - MIELO: Dum rikolto de la mielo, multaj abeloj estas mortigataj. Krome, oni anstataŭigas la mielon (la baza nutraĵo por la abeloj!!) pere de iu sukerakvo, kiu tute ne enhavas la necesajn nutraĵojn por ke la abeloj povu travivi vintron. Multaj abeloj do pro tio mortas. Viandemuloj opinias ke veganistoj manĝas nur salaton. Tute mise! Jen kion veganistoj interalie *elektas* manĝi:

legomojn kutimajn (laktuko, karotoj, tomatoj), sed ankaŭ malpli konatajn (tigobrasiko, portulako, pastinako kaj multo pli) fruktojn (pomojn k.c.) sed ankaŭ daktilojn, avokadon, ... nuksojn, fabojn, lentojn, kvinoon, rizon, paston, semojn,... proteinriĉaj plantdevenaj preparaĵoj: tofuo, humuso, sejtano, ... freŝajn herboj (mento, ŝenoprazo, bazilio, ...)

Krome, veganistoj kutime aĉetas pli freŝajn, netraktitajn, vitaminriĉajn produktojn kiuj estas multe pli bonaj por la sano. Ne nur por la sano de la homo, sed ankaŭ por la sano de la bestoj!

Cifereca libro pri veganismo

Kial kaj kiel manĝi vegane

2011/11/26

E-istajVegetaranoj · Esperantistaj Vegetaranoj

Saluton Karaj!

Ni intershanghu informojn pri vegetarismo (au veganismo) per Esperanto! Esperanto estas la lingvo por paco kaj vegetarismo estas unu vivstilo por paco. Ambau estas tre similaj, chu ne? Ech simplaj mesaghoj estas bonvenaj! Donu ion kaj ricevu pli!

Ni povas utiligi aliajn funkciojn (precipe fotojn!) de chi tiu servo. Nur ricevi mesaghojn estas enuige, chu ne?

Nun en la loko, Fotoj (Photos) estas multaj fotoj fotitaj de Nori. Kiel kuiri integran rizon, manghajhoj kuiritaj de Nori kaj aliaj manghajhoj, kiuj aspektas bongustaj. Kompreneble ankau vi povas aldoni viajn fotojn!

Kaj en la datumbazo (Database) estas informoj de listanoj. Ankau vi aldonu informojn, mi petas.

ATENTON!: Por membrighi al chi tiu listo, oni bezonas permeson de la prizorganto. Nepre lasu komenton en Esperanto. Se ne, oni ne ricevus la permeson.

CHI TIU LISTO NE ESTAS OFICIALA LISTO DE TEVA.

2011/11/15

Blog Liberaj Bestoj

(de Nathalie)
Voici l’adresse du blog Liberaj bestoj : http://liberajbestoj.wordpress.com/ que j’ai découvert il y a peu de temps. Il doit y en avoir d’autres mais c’est le seul, pour le moment, que je je connais consacré entièrement aux animaux et à la lutte.

2011/10/19

Hodlero k bestprotek​tado

Jen elsendo de Vito (sekretario de SAT-Amikaro) pri Eo kaj vegetarismo.
Karaj,

Denove pri Esperanto, cxi foje ne rilate rekte vegetarismon, sed pli precize bestprotektadon.
Sercxante infomojn pri la Hodlera UEA (antaux morto de la cxeffondinto k starigo de SAT), mi trafis tion:

"Hodler speciale interesiĝis pri socialaj demandoj, pacismo kaj bestprotektado. Privat skribis pri li: "Al tio, kion iniciatis la genio de Zamenhof sur kampo lingva, li aldonis la necesan bazon sur la kampo socia." Laŭ la artikolo de László Halka en Enciklopedio de Esperanto , "estas karakterize por lia nobla animo kaj humaneco, ke en Ĝenevo li aliĝis al la loka bestprotekta societo, kaj diris, ke li ŝatus fari el UEA asocion, por protekti la homojn". Je la fino de sia vivo, dum la milito, kiam li jam estis ofte malsana, li turnis sin ĉefe al sciencaj problemoj. En 1916 li skribis 387 paĝan franclingvan verkon pri la paca organizo de l' popoloj. Hodler mortis en Leysin, Svislando, la 31-an de marto 1920."

Do, plia argumento por kompletigi la bildoprezenton pri Eo, veg. k bestrajtoj!

PAVito
_____________________
http://eo.wikipedia.org/wiki/Pacismo
http://eo.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Halka
http://eo.wikipedia.org/wiki/Enciklopedio_de_Esperanto
http://eo.wikipedia.org/wiki/Bestprotektado
http://eo.wikipedia.org/wiki/Leysin

2011/10/15

Fédération Espérantis​te du Travail à la Fête de l'Huma - article de l'Huma sur l'EO et TEVA

Saluton al ĉiuj,
Un article en krokodil' dans l'Huma, par une étudiante en journalisme qui nous a interviewé moi et Frédéric:
http://www.humanite.fr/monde/l%E2%80%99esperanto-promeut%E2%80%A8paix-et-universalisme-481484
L’espéranto promeut paix et universalisme
Julia Druelle, vingt et un ans, Calais (Pas-de-Calais).
La Fédération espérantiste du travail était présente à la Fête de l’Humanité, aux abords du village du monde. Sur la table, des manuels de grammaire et des brochures explicatives démontrant la simplicité de la langue dite artificielle à l’aide d’exemples bien choisis. Mais pourquoi l’espéranto ?
Cette langue a été créée en 1887 à Bielostok par le docteur Zamenhof. Dans cette ville de Pologne, russe à l’époque, cohabitaient difficilement des communautés russe, polonaise, allemande et juive parlant yiddish. Un terrain d’expérience idéal pour l’espéranto, créé dans un but « humanitaire » et « pacifiste ». Cet aspect a d’ailleurs séduit un courant idéologique peu connu, l’anationalisme, qui cherche abolir tous les clivages nationaux.
Pacifisme donc, mais pas seulement. Pour ses amateurs, l’espéranto serait également porté par la nécessité d’une langue universelle. Quid de l’anglais, me direz-vous ? L’espéranto serait plus facile d’apprentissage et charrierait un concept égalitaire, aucun peuple n’étant favorisé par l’adoption de sa langue comme langue mondiale. Cet universalisme voulu a logiquement favorisé son adoption par certaines assemblées à visées extra-nationales. Ainsi trouve-t-on dès 1908 l’Association végétarienne espérantiste mondiale, fondée par Zamenhof et l’écrivain russe Tolstoï (l’association existe toujours).
Il faut ajouter que si cette langue est artificielle, elle n’est cependant pas marginale puisqu’on estimait en 2009 son nombre de locuteurs à entre 160000et 300000. Ce jeu de langue rassemble des milliers de personnes à travers le monde lors de rencontres internationales espérantophones.
Julia Druelle

Sennaciism​o k vegetarism​o

Teksto de E. Lanti, skribita en 1928, pri sennaciismo kaj vegetarismo
Un texte de E. Lanti de 1928, concernant l'anationalisme et le végétarisme (traduction, me demander)
http://www.satesperanto.org/lanti/v3_07.htm
Ni ne diigu la racion
-- Vi ofte diras, ke la SAT-anoj devas esti homoj, celantaj enkonduki racion en sia mondpercepto. Bedaŭrinde mi konas multe da K-doj, kiuj multrilate agas tute neracie. Ili manĝas viandon, trinkas alkoholaĵojn, fumadas k vestas sin laŭ tute netaŭga maniero. Ili malliberige difektas siajn piedojn per ŝuoj multkostaj; ili tenas sian kolon per malmola ŝtofa ringo, kiu malhelpas ilin spiradi libere; ili kovras sian kapon per ridindaj k karaj vestoj, kiuj nur havigas al ili kalvon...
Ĉu tio estas racia? Ĉu tio estas SAT-aninda?...
-- Nu, kian praktikan konkludon vi intencas doni al via parolo? Ĉu vi intencas proponi, ke nur vegetarano, nefumanto, nudpiedulo k similaj raciemuloj povu aliĝi al SAT? Se jes, ni devos eksigi almenaŭ 95 % el niaj membroj...
Kaj ĉu vi estas certa, ke se ne plu troviĝus en SAT "kadavromanĝantoj", regus plena interkonsento inter la restantoj? Ĉu ne ekzistas inter vegetaranoj diversaj malkonsentoj? Ĉu la krud-manĝantoj ne riproĉas al la kuir-manĝantoj ilian... malraciecon? Kaj kial rekomendi nur la senŝuecon k senĉapelecon? Ekzistas ja sektoj, kiuj rekomendas kompletan nudon. Se estas racie iri nudpiede, certe la senvestuloj posedas pli altan gradon da racieco...
Ni ja devas penadi ĉiam agi racie. Sed ni ne faru el la racio dion. Ni ne imitu la francajn revoluciulojn, kiuj, en 1793, starigis kulton al la diino Racio. Ornamante racion per mistika aŭreolo, ili agis ne racie sed religiece...
Pri multaj punktoj en la politika k socia vivo ne ekzistas absoluta certo. Ne estas definitive pruvite, ke manĝado de viando estas malracia. Kaj se la homoj militus iuj kontraŭ aliujn por provizi sin per viando, t. e. se la venkinto manĝus la venkiton, oni ne povus prave diri, ke la milito estas malracia...
La simpla saĝo rekomendas al ni toleremon. Se anarkistoj, komunistoj, sindikatistoj k socialistoj povas kunlabori en SAT, ni ankaŭ ebligu al viandomanĝantoj k vegetaranoj diversspecaj kunagadi por enplanti en la socia vivo la ĝeneralan uzadon de esperanto...
(26-VI-1928.)

2011/10/10

Réunions de la liste

Pour les infos:
J'ai confirmation que nous pourrons bien utiliser la salle de SAT (Sennacia Asocio Tutmonda - 67 avenue Gambetta, Paris - M° Gambetta) pour faire nos réunions. La salle est en cours de rangement en ce moment même. Il sera envisageable d'utiliser cette salle de réunion pour certaines réunions de la CAV (par exemple portant sur les actions internationales, mais bien évidemment aussi sur des actions liées à l'espéranto - à ce sujet, nous cherchons des responsables de campagne pour faire avancer la campagne contre les tests sur animaux de la campagne ban-it-all.com contre l'expérimentation des cosmétiques)
Par ailleurs, j'ai le soutien du président de SAT, qui soutient notre initiative - http://www.satesperanto.org/ - qui nous encourage à créer une "Fakcio" (cf. http://www.satesperanto.org/-Frakcioj-.html)
J'avais commencé à traduire le texte d'un ami, Adrien, en espéranto (avec sa permission). Je pense qu'il serait pas mal de sortir un tel texte en espéranto, pour annoncer un peu le contenu de notre action. Si certain-e-s ont d'autres idées, ou des amendements au texte à apporter, merci de m'informer (pour des amendements, je les proposerai à Adrien)
Sinon, les cours reprennent à SAT-Amikaro, pour les parisiens (pour les personnes d'autres régions, merci de me contacter, je peux obtenir les contacts locaux d'autres clubs). Je donne les cours le samedi après-midi de 14h00 à 15h30 pour les débutants
J'ai des contacts au sein de la AVE (Asocio de Verduloj Esperantistaj), les écologistes espérantistes - il y aura une conférence des partis verts européens du 4 au 6 novembre lors de laquelle il pourra être intéressant d'en rencontrer certains, ils seront de fiers et solides partisans de la cause animale, qui pourront nous donner de nombreux contacts
Il faut arrêter que la France soit toujours le cancre dans la lutte pour l'abolition de la viande et de toute forme d'exploitation animale. Pour cela, il faut s'organiser à mon avis en réseaux transnationaux (j'ai envie de dire "a-nationaux"!) et passer pour cela la barrière linguistique. C'est pour cela que cette liste a été créée.
Merci de faire circuler autour de vous.

A(ni)micalement
______________
Pierre Soubourou - Ŝtonĉjo

2011/10/04

Etablissem​ent de la liste

Bonjour à tou(te)s, Saluton al ĉiuj,
Je commence cette liste d'animalistes espérantistes, afin de pouvoir commencer à monter des projets avec ces deux thèmes qui se mêlent.
Il manque deux personnes que je connais (Mai-Wen, Nathalie), si quelqu'un a ces adresses, ainsi que d'autres animalistes espérantistes, merci de les inclure en faisant répondre à tous et en ajoutant leurs adresses.
Si quiconque souhaite ne plus être inscrit, qu'il s'exprime
Au fur et à mesure, j'essayerai pour ma part de traduire les emails en français et en espéranto. Pour la suite, on verra bien ou ca nous mène, une liste Yahoo ou GoogleGroups, un blog, etc.

Pour l'instant, quelques actualités que je souhaitais partager:
Connaissez vous l'existence de TEVA, Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio? C'est l'association mondiale des végétariens espérantistes, la plus ancienne (1908) association végétarienne encore en activité, créée par Zamenhof et Tolstoï eux-mêmes! Je viens d'y adhérer, je pense qu'il serait sympa de s'y inscrire aussi, et de commencer à partager nos valeurs, nos pensées, etc. Ils sont évidemment bien ouverts à nos sujets, mais l'association rassemble surtout des végétariens non-strictes et il faudrait y renforcer le côté véganisme et animalisme
Dans l'association SAT-Amikaro (amicale de SAT, mouvement travailleurs espérantistes anational), une section Vegetaranismo existait, je suis en train d'organiser sa renaissance
Un cycle de présentation sur le thème "Espéranto, Végétarisme et Droits des Animaux" a commencé, il s'agirait d'étendre et renforcer notre discours, d'en faire un matériel de présentation, et d'ensuite aller au front pour l'exposer à des occasions choisies
La Coalition Anti-Vivisection France commence à intégrer l'espérantisme dans ses actions, nous avons besoin d'adhérents pratiquant/s'intéressant à l'espéranto pour renforcer ces actions
D'autres projets dans l'immédiat:
Agrandir la liste, convenir si on reste entre francophones ou si on s'ouvre directement à une liste mondiale (avec la gestion des langues à envisager pour les
Voir quelle(s) forme(s) on prend: rester une liste de diffusion, asso autonome, section dans une asso (ex. CAV-France, TEVA, SAT-Amikaro), chacun appartient (ou non) à une asso, y fait une section et on les fédère autour de la liste
Eventuellement, créer un nom pour la liste, un logo. J'ai déjà un logo pour le cycle de confs (cf. pièce jointe). Pour le nom, je n'ai pas trop d'idée, ca peut être simplement Bestula Esperantista Listo (i.e. BEL, comme "bela=beau", et les listés seront les Beluloj - on peut imaginer des jeux de mots pour le logo à partir du nom, ex. une libellule (eo: libelo), etc.)
A bientôt / Ĝis baldaŭ______________
Pierre Soubourou - Ŝtonĉjo